Aralık, 2019

 • 12 Aralık

  Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Sanayi…

  Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu (Yazım tarihi:2015) “DYY’lar küresel ölçekte mutlak değer cinsinden ciddi artış gösterdi. DYY Akışı, 1980’lerde dünya GSYİH’nın yüzde 0.57’si iken; 2000’lerde dünya GSYİH’nın yüzde 2.45’ine ulaştı.” Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), sermaye hareketleri içinde ülkeler tarafından en fazla önemsenen fon akış türüdür. Bilindiği gibi DYY’nın üç farklı türü …

 • 11 Aralık

  Döngüsel Sermaye Tamponu: Bankacılıkta “oyun bozanlık” yok…

  Sadi Uzunoğlu (Yazım tarihi:2015)  “Arkadaşım, Hocam uzun süredir konuşamıyoruz, gelecek yıla sarkmasın diye aradığını söyledi. Bu arada; 18 Aralık 2015’te bankalarla ilgili BDDK tarafından yayımlanan, “Döngüsel Sermaye Tamponu (DST)” uygulamasına ilişkin açıklamalarının ne anlama geldiğini anlamak istiyorum ”dedi. DST, Basel 3 uygulaması çerçevesinde bankaların karşı karşıya kaldıkları riskler için bulundurmak …

 • 10 Aralık

  Nasıl bir büyüme modeli?

   Sadi Uzunoğlu (Yazım tarihi:2015) Arkadaşım  aradı. Ben de zaten bekliyordum… “Hocam uzunca bir süredir konuşamadık. Ben rahatsız etmemek için size arayamadım ama son günlerde ekonomide nasıl bir “büyüme modeli” olmalı diye bir tartışma var. bu konuda sizin görüşünüzü almak istedim. Ne dersiniz?”  Hemen konuya gireyim. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıya katıldım. …

 • 6 Aralık

  Küresel Dalgalanma Ortamında Ülke Ekonomisi  ve Firma Bazında İzlenmesi Gereken Kur Politikaları

   Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu (Yazım tarihi:2015)  2007 yılının ikinci yarısında ABD’de başlayan; öncelikle Gelişmiş Ülkelere (GÜ) daha sonra da Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) yayılan küresel kriz şiddetini azaltmış gibi görünse de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Küresel krizin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak, ABD Merkez Bankası FED tarafından başlatılan düşük faiz-parasal …

 • 4 Aralık

  Ekonomistlerle Sohbetler

  Ekonomi, bilimsel çalışmalardan olduğu kadar deneyimlerden de yola çıkarak analiz edilebilecek bir çalışma alanı. Ekonomiye dair yazılmış tüm bilimsel kaynakları da tarasanız kimi zaman aradığınız cevabı ancak deneyimli bir ekonomistin yorumlarında bulabilirsiniz. Ekonomistlerle Sohbetler işte tam da bu amaçla hazırlandı. Bu kitap, akademik ve sektörel deneyime sahip ekonomistlerin dünya ve …

 • 4 Aralık

  Ekonomiye Giriş 2.Basım

  Ekonominin işleyiş biçimini anlamaya yardımcı olmak üzere yazılmış olan kitap, yalnızca öğrencilere yönelik değil ekonomiyi ve işleyişini öğrenmek isteyenleri de hedeflemektedir. Mikro ve Makro Ekonomi, gerek teorik gerekse uygulamalı olarak ele alınmıştır. İçindekiler;          Ekonomiye Giriş Temel Kavramlar          Arz-Talep          Esneklik          Piyasa Dengesi ve Kaymalar …

 • 4 Aralık

  MikroEkonomi Genişletilmiş 2. Basım

  Elimizdeki kitap; iktisadi ihtiyaç ve isteklerin etkin bir şekilde sınırsız olmasına rağmen bunları karşılayacak kaynakların sınırlı olduğu varsayımından hareket eden neo–klasik yaklaşıma göre mikroekonomiyi ele almaktadır. Bu çerçevede; kıtlık, fayda–maliyet ve maliyetlere bağlı olarak bireyin ve/veya toplumun ihtiyaçlarını karşılama olasılığının artıp/artmadığı ele alınır. Bireysel talep ve arz “eylemi” de bu …

 • 4 Aralık

  Ekonominin Temelleri Kısaltılmış 2.Basımdan Çeviri

  Değişken ekonomimize açılan bir pencere Robert H. Frank ve Ben S. Bernanke’nin hazırladığı Ekonominin Temelleri, Kısaltılmış Baskı öğrencilere güncel iktisadi sorunları gözlemleyip inceleyebilecekleri detayları ortadan kaldıran ve Yedi Temel İlke’ye odaklanan bir bakış açısı sağlamaktadır. Kıtlık: Bir malın daha fazlasına sahip olmak genellikle bir başka malın daha azına sahip olmak …

 • 4 Aralık

  1929 Bunalımı, Borsa Çöküşü ve İktisatçılar

  1929 Bunalımı, Borsa Çöküşü ve İktisatçılar Günümüzde sosyal, siyasal ve ekonomi konusundaki “yazıların” hemen hemen bir çoğunda olmasa olmaz sayılabilecek bir giriş vardır: “İletişim ve ulaşım alanında ortaya çıkan hızlı gelişmeler”… Her ne kadar günümüzde bunları ifade ediyorsak da 1920’lerde aynı türden başlayan yazılarda da “modern teknoloji” vardı. Tabii ki …

Kasım, 2019

 • 28 Kasım

  Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz

  Güncel Ekonomik Sorunlar adı altındaki dizini ilk kitabı Dünya Ekonomisi’ydi. İlk kitap 2007 yılının Kasım ayında yayınlandı. Biz 2007 yılının Ekim ayı başında yazılarımızı tamamlamıştık. Kriz henüz başlamamıştı. Burada yaşanabilecek krizi önceden belirttik. Keşke biz haklı çıkmasaydık… Bu kadar insanın işsiz kalması, gelir dağılımının hızla bozulup işini kaybetmesi gerçekleşmemiş olsaydı …