Ana Sayfa

Aralık, 2019

 • 4 Aralık

  MikroEkonomi Genişletilmiş 2. Basım

  Elimizdeki kitap; iktisadi ihtiyaç ve isteklerin etkin bir şekilde sınırsız olmasına rağmen bunları karşılayacak kaynakların sınırlı olduğu varsayımından hareket eden neo–klasik yaklaşıma göre mikroekonomiyi ele almaktadır. Bu çerçevede; kıtlık, fayda–maliyet ve maliyetlere bağlı olarak bireyin ve/veya toplumun ihtiyaçlarını karşılama olasılığının artıp/artmadığı ele alınır. Bireysel talep ve arz “eylemi” de bu …

 • 4 Aralık

  Ekonominin Temelleri Kısaltılmış 2.Basımdan Çeviri

  Değişken ekonomimize açılan bir pencere Robert H. Frank ve Ben S. Bernanke’nin hazırladığı Ekonominin Temelleri, Kısaltılmış Baskı öğrencilere güncel iktisadi sorunları gözlemleyip inceleyebilecekleri detayları ortadan kaldıran ve Yedi Temel İlke’ye odaklanan bir bakış açısı sağlamaktadır. Kıtlık: Bir malın daha fazlasına sahip olmak genellikle bir başka malın daha azına sahip olmak …

 • 4 Aralık

  1929 Bunalımı, Borsa Çöküşü ve İktisatçılar

  1929 Bunalımı, Borsa Çöküşü ve İktisatçılar Günümüzde sosyal, siyasal ve ekonomi konusundaki “yazıların” hemen hemen bir çoğunda olmasa olmaz sayılabilecek bir giriş vardır: “İletişim ve ulaşım alanında ortaya çıkan hızlı gelişmeler”… Her ne kadar günümüzde bunları ifade ediyorsak da 1920’lerde aynı türden başlayan yazılarda da “modern teknoloji” vardı. Tabii ki …

Kasım, 2019

 • 28 Kasım

  Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz

  Güncel Ekonomik Sorunlar adı altındaki dizini ilk kitabı Dünya Ekonomisi’ydi. İlk kitap 2007 yılının Kasım ayında yayınlandı. Biz 2007 yılının Ekim ayı başında yazılarımızı tamamlamıştık. Kriz henüz başlamamıştı. Burada yaşanabilecek krizi önceden belirttik. Keşke biz haklı çıkmasaydık… Bu kadar insanın işsiz kalması, gelir dağılımının hızla bozulup işini kaybetmesi gerçekleşmemiş olsaydı …

 • 28 Kasım

  Temel Ekonomi

  Sadi Uzunoğlu , Ayhan Aytaç , Nural Yıldız , Kasırga Yıldırak , Ahmet Atakişi Bilindiği gibi ekonomiye giriş kitapları birbiri ile pek çok açıdan paraleldir. Konuların büyük çoğunluğu ortaktır. Bizde bu bilinçle hareketle yalnızca teoriyi değil pratiği de kavrayacak biçimde bir deneme gerçekleştirdik. İçerik: Ekonomiye Giriş: Temel Kavramlar  Arz-Talep ve Piyasada Fiyat Oluşumu  Üretici …

 • 28 Kasım

  Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi

  Ekonomiye Giriş Temel Kavramlar Arz – Talep Esneklik Piyasa Dengesi Ve Kaymalar Piyasalar I: Üretim Ve Maliyetler Piyasalar Iı Kamu Ekonomisi Makroekonomik Kavramlar Ve Makro Denge Harcamalar Ve Denge Milli Gelir Kamu Kesimi Genel Dengesi Para Ve Para Teorisine Giriş Merkez Bankacılığına Giriş Merkez Bankası Ve İşleyiş Mekanizması Finansal Sistem …

 • 28 Kasım

  Çağ Atlamada Yeni Dönem

  Ekonomik ve Politik Gelişmeler: 1980-2015 Bu çalışmada 1980’den 2015’e Türkiye ve dünyada yaşanan olayları ekonomik ve politik çerçevesi ile birlikte kronolojik olarak vermeyi hedefledim. Böylece 2009’da hayatını kaybeden mücadele insanı dostum Prof. Dr. Türkel Minibaş’ın yazmış olduğu Çağ Atlatma Serüveni 1453-1980 isimli çalışmayı devam ettirerek anısını da yaşatmış olacaktım. Tabii …

 • 28 Kasım

  Bankacılığa Giriş

  Bankalar günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Banka kartı, kredi kartı, ATM, tüketici kredileri, mevduat gibi kavramlar ve/veya ürünler bize çok da yabancı değil. Ancak akreditif, zorunlu karşılık, türev işlem gibi birçok karmaşık kavram ve/veya ürün ile de karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma ile birçok soruya yanıt vermiş olacağız Bankalar …

 • 28 Kasım

  Finans Matematiği Çalışma Kitabı HP Hesap Makinesi Uygulamalı

  • Ekonomide faizleri belirleyen faktörler nelerdir? • Kur ve faiz ilişkisi… • Reel Getiri hesabı nasıl yapılır? • Basit ve Bileşik faiz nasıl hesaplanır? • Paranın Zaman Değeri… • Yatırım projelerinin kârlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? • Tüketici Kredileri nasıl hesaplanır? • Leasing Taksitinin Hesaplanması… • Hazine Bonosu, Tahvil, Eurobond …

 • 26 Kasım

  Neden piyasada likidite sıkıntısı var?

  Para, satın alma gücünü ifade eden her türlü ödeme aracına verilen bir isim. Dolayısıyla parayı sadece cebimizdeki madeni ve kağıt para olarak görmememiz gerekiyor. Kredi kartı, banka kartı, çek gibi banka hesaplarımız karşılığı verilen enstrümanlar da para olarak kabul edilir. Bir de kayda alamadığımız veya hesaplayamadığımız paralar da var: Cebimizde …