İzmir Ekonomi,Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması

İzmir Ekonomi-Dış Ticaret Reel Sektör ve Yatırım Buluşması’ paneli 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.